17. mai

Uppsala - versjon 2

Moren min (t.h.), mai 1945

Denne dagen får meg alltid til å tenke på historien moren min fortalte om 17. mai 1945. Hun var flyktning og gikk første år på realskolen på Det norske gymnasium i Uppsala. Mens elevene sto oppstilt på skoleplassen, skulle en tysklandsfange holde appell. Da han så utover rekkene med elever som sto oppstilt, ble assosiasjonen til oppstillingen i leiren for sterk, og han falt rallende sammen. Alt gikk ut over høytaleranlegget. Dette var en sterk opplevelse for moren min, som gikk første året på realskolen og dermed var blant de yngste elevene. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg da hun fortalte om det. Les videre